Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Ny informasjonskanal

Det nye kullet på masterstudiet i faglitterær skriving er i gang. Den videre informasjon vil nå komme via universitetets læringsplattform (LMS) Canvas, der studiet har et eget virtuelt klasserom.
Logg på med student -brukernavn (studentnummer mm.) og passord fra denne siden
.
Masterstudenter fra tidligere kull, som nå arbeider med masteroppgaven vil fremdeles få informasjon om masterseminar og annet relevant stoff her på Skrivemasterbloggen.

Det vil også være mulig (for aktive studenter, fra kull før 2017) å få lesetilgang til Canvas-rommet, for fagstoff tilknyttet arbeidet med masteroppgaven. Send e-post til studieveileder Nina Charlotte Grøtterød  [Nina.Groetteroed@usn.no].
(studenter som ikke har usn-brukernavn for FEIDE-innlogging; kan ta kontakt med IT-studenthjelp på HSN)

Reklamer

Første samling er 7. og 8. september.
I løpet av august vil det bli lagt ut en detaljert plan for den første samlingen.
Nye studenter møter på Campus Vestfold, Studiested Vestfold på Bakkenteigen, Raveien 197, Borre.
Du finner veibeskrivelse på høgskolens nettsider:

https://www.usn.no/om-hsn/campus/vestfold/

Meld deg i resepsjonen når du kommer, så får du vite hvilket rom vi skal møtes på.

Vi anbefaler at du tidlig i august orienterer deg om hva du må gjøre for å registrere deg som student. Informasjon om dette finner du på

https://www.usn.no/studiestart/studentenes-abc/

Vi minner om at det er obligatorisk å delta på samlingene, som er
7. og 8. september
12. og 13. oktober
8., 9. og 10. november
14. og 15. desember (eksamen og masteroppgaveseminar)

Mer informasjon under ‘Fellesemnet’

Plass på masterlesesal

Ønsker du plass på masterlesesal?

Studenter som går på masterprogrammer på campus Bakkenteigen kan søke om plass på en egen masterlesesal. Rommet (A1-73) har 28 pulter og 48 skap. Dere kan ha deres egne skap som dere ordner med egen lås på. Det er ikke en privat pult til alle, så kontorplassen må ryddes når dere går hjem for dagen.

Studenter som skriver på masteroppgaven og som vil benytte rommet 2 dager i uka eller mer vil bli prioritert.
.
Søknad der du oppgir studieprogram, semester på studiet og hvor ofte du planlegger å møte opp på lesesalen sendes til studieadm. Nina Charlotte Grøtterød.

SØKNADSFRIST: 1. august 201X 

Er det plasser igjen etter søknadsfristen, vil disse bli tildelt fortløpende ved henvendelse studieadm.

Ti bod for melding av faglitteratur

NFF har publisert ti bud som forfattere og kritikere har klart å samle seg om. De finnes her: http://www.nffo.no/viewfile.aspx?id=106

Søk & Skriv – nyttig nettressurs

Nettstedet Søk & Skriv er laget for alle studenter som ønsker å lære mer om informasjonssøk og akademisk skriving, uavhengig av studiested og -emne. Her er mye nyttig info, ikke bare for studenter på MFS. 

http://sokogskriv.no/om-sok-skriv/

Masteroppgave i Kulturmagasinet


.
.
I Kulturmagasinet, som sendes ut til alle abonnenter av bladet Ledelse, er det i siste nummer en fin omtale av Ann-Jorid Pedersens bok/masterprosjekt fra faglitterær skriving.
Anmeldelsen kan leses her:
Side 30Side 31

Tips for sikkerhetskopiering

I stedet for minnepinner og andre løsninger for sikkerhetskopiering kan du laste ned www.dropbox.com. Da lagres dokumentene online, og de forsvinner ikke selv om pc-en går i vannet og minnepinnen forsvinner. 2Gb er gratis. Det skulle rekke for de fleste av oss. God sommer til alle – og særlig til dere som har satt av sommeren til å skrive masteroppgave.