Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Innleveringsfrist og tilbakemeldinger

Fristen for innlevering av besvarelser på oppgave 1 og 2 (opplastet til blogg og på epost til skrivegruppen) var ute 28. februar. I tillegg til at alle på skrivegruppene nå skal lese hverandres tekster, er det et viktig element i kriteriene at hver student spesielt skal ta for seg arbeidet til den som står nedenfor seg på epost-listen, nederst i oppgaveteksten .
Av hensyn til medstudentenes og skrivelærernes planlegging av tid til lese- og skrivearbeid frem mot samlingene (førstkommende: 9. og 10. mars) er det viktig at fristene overholdes – eksempelvis synes kanskje noen at helgen er ekstra velegnet til studiearbeid.
De som fremdeles ikke har levert bør sende en epost til gruppen for å indikere når teksten vil være tilgjengelig.
I oppgaveteksten fremgår kriterier og prosedyre for tilbakemeldinger.

Bruk WordPress aktivt (ditt eget forlag)

Oppgavebesvarelse 1 + 2 skal altså sendes på epost til alle og publiseres på eget student-nettsted/egen blogg, under ‘Dokumentartekster’. Det er flere studenter som enda ikke har laget til en slik fane for vårens modul med tanke på publisering av tekster tilknyttet dette emnet. Benytt anledningen nå. (som før nevnt, det er hjelp å få:  pjm[a]usn.no  )
Og; å besitte kunnskap/ ‘digitale’ferdigheter mht å publisere egne tekster på et nettsted, er som alle kjenner fra emneplanen et læringsmål/utbytte/kriterium. Samtidig gir det en fin mulighet til å holde styr på revisjoner av en og samme fagtekst, etter hvert som forbedringer og videreutviklinger kommer til.
[på nettsidene (bloggen) kan vi sørge for å presentere kun det som til en hver tid er siste versjon]

Oppgaver og leseliste til andre samling
(som er tors. 9. og fre. 10. mars 2017 ) 

Leveringsfrist for oppgave 1 og 2: legg begge besvarelsene dine ut på bloggen din
+ send dem som vedlegg på epost til deltakerne i gruppa di (inkl. skrivelærer) senest tirsdag 28. februar. [oppgavetekstene er her]

 

Oppstart dokumentartekst-modulen

Vel møtt alle påmeldte, til ny modul på faglitterær skriving!
Torsdag 2. februar starter vi opp,  kl. 10.30 på rom D3-21.
Samme dag, i tillegg til forelesninger og skrivegrupper, legger vi opp til kveldsaktiviteter: På ettermiddagen går vi på Brygga kino i Tønsberg.
kl. 17.30 vises siste gullbjørnvinner (Berlin-festivalen 2016),  dokumentarfilmen «Havet Brenner» av Gianfranco Rosi [mer informasjon her] Denne kritikerroste filmen, om flyktningstrømmen over middelhavet, hadde norgespremiere i oktober og er høyaktuell fremdeles.
Etter kinovisningen – som starter kl. 17.30 – er det holdt av plass for fag-sosial sammenkomst på tapasrestaurant, fra ca. kl. 19.15
Fredagen kan vi glede oss til gjesteforeleser fra filmbransjen. Detaljert program er her

Vårens modul -Dokumentartekster

24 studenter har meldt seg til modulen Dokumentartekster for film og fjernsyn.
Her er deltagerlisten
Dato for samlingene ligger på denne siden.
[der ligger også program for 1. samling
og oppgaver og leseliste tiltenkt den neste]

Plass på masterlesesal

Ønsker du plass på masterlesesal?

Studenter som går på masterprogrammer på campus Bakkenteigen kan søke om plass på en egen masterlesesal. Rommet (A1-73) har 28 pulter og 48 skap. Dere kan ha deres egne skap som dere ordner med egen lås på. Det er ikke en privat pult til alle, så kontorplassen må ryddes når dere går hjem for dagen.
Adgangen vil gjelde til 31.12 2016.
Studenter som skriver på masteroppgaven og som vil benytte rommet 2 dager i uka eller mer vil bli prioritert.
.
Søknad der du oppgir studieprogram, semester på studiet og hvor ofte du planlegger å møte opp på lesesalen sendes til Eiri.Elvestad@hbv.no og studiekoordinator.

SØKNADSFRIST: 1. august 2016 

Er det plasser igjen etter søknadsfristen, vil disse bli tildelt fortløpende ved henvendelse til Eiri.Elvestad@hbv.no og studiekoordinator

Lesesal for masterstudenter

Utlysning av plass på lesesal for masterstudenter på Bakkenteigen

Det vil bli etablert en lesesal øremerket for masterstudenter på Bakkenteigen i løpet av januar 2016. Rommet er A1-73 og har 28-30 plasser med strømkontakter og 48 skap. De som får tildelt en plass her vil få egen adgang til dette rommet. Inntil 48 masterstudenter vil kunne få plass her. Studenter som går andre året på masteren (3/4 semester), som skriver på masteroppgaven prioriteres og som planlegger å benytte lesesalen min. 2-3 ganger i uka prioriteres ved mange søknader. Hvis mange oppfyller disse kriteriene blir det loddtrekning.
Søknadsfristen var mandag 18. januar 2016, men det er framleis plassar igjen.
Søknad sendes til programkoordinatorer Norunn Askeland og Eva Maagerø med kopi til Eiri.Elvestad@hbv.no

Skriv en kort søknad med følgende opplysninger:
Studieprogram:
Hvilket semester på masteren går du på:
Skriver du på masteroppgave:
Når planlegger du å levere masteroppgaven:
Hvor mange dager i uka planlegger du å være på lesesalen:

Webadresse til student-nettsteder

Husk å sende adressen til ditt nettsted på mail.
Alle kom godt igang med å opprette eget studentnettsted (blogg laget i WordPress) på fredag under første samling. Mange har mailet sin adresse til pjm@hbv.no slik at den kan komme inn på studentoversikten – så medstudenter og lærere kan finne alles tekster. Oversikten med klikkbare lenker finnes nede i høyremenyen – og her.
OBS:
Flere har glemt å åpne sidene for besøkende. Dette gjøres ved å gå inn i ‘dashboard’ og velge rette lese- (reading) innstillinger for publisering/synlighet(visibility). Under innstillingene: «settings>reading» må vi ta bort valget ‘visible only for administrators of this site’ (deg):
Settings_reading