Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for juni, 2017

Første samling er 7. og 8. september.
I løpet av august vil det bli lagt ut en detaljert plan for den første samlingen.
Nye studenter møter på Campus Vestfold, Studiested Vestfold på Bakkenteigen, Raveien 197, Borre.
Du finner veibeskrivelse på høgskolens nettsider:

https://www.usn.no/om-hsn/campus/vestfold/

Meld deg i resepsjonen når du kommer, så får du vite hvilket rom vi skal møtes på.

Vi anbefaler at du tidlig i august orienterer deg om hva du må gjøre for å registrere deg som student. Informasjon om dette finner du på

https://www.usn.no/studiestart/studentenes-abc/

Vi minner om at det er obligatorisk å delta på samlingene, som er
7. og 8. september
12. og 13. oktober
8., 9. og 10. november
14. og 15. desember (eksamen og masteroppgaveseminar)

Mer informasjon under ‘Fellesemnet’

Reklamer

Read Full Post »